Caritas Phúc Yên tổng kết năm 2016

CARITAS PHÚC YÊN TỔNG KẾT NĂM 2016

Chúa Nhật ngày 15/1/2017 Caritas Giáo xứ Phúc Yên đã tổ chức buổi tổng kết để nhìn lại những hoạt động mà Caritas Giáo xứ đã thực hiện trong năm 2016. Do công việc mục vụ nên cha Chánh xứ không thể tham dự được buổi tổng kết cùng với Caritas Giáo xứ. Vì vậy tham dự buổi tổng kết hôm nay có sự hiện diện của cha Giám đốc Phanxico X. Bùi Quang Thuận, nhân viên văn phòng Caritas Giáo phận, Ban điều hành Caritas cùng với các hội viên, Quý vị đại diện Ban Hành Giáo và quý ân nhân.

Trước khi chính thức bước vào buổi tổng kết, Cha Giám đốc chào thăm Quý vị trong ban điều hành cùng với các hội viên.

Trong buổi tổng kết Quý vị trong ban điều hành chia sẻ về tình hình chung của Caritas Giáo xứ đã hoạt động trong năm qua với những thuận lợi của nhóm: Được Cha Xứ quan tâm động viên khích lệ, các hội viên có được tinh thần hiệp nhất trong các hoạt động bác ái của nhóm, được các thành phần trong Giáo xứ cộng tác nhằm giúp thăng tiến con người nói riêng cũng như thăng tiến cộng đoàn nói chung. Bên cạnh đó, Caritas Giáo xứ cũng có các Dì Quê hương cùng đồng hành trong những hoạt động của nhóm… Tuy nhiên, nhóm cũng gặp phải những khó khăn về nhân sự: các hội viên ở rải rác trong các Giáo họ, hơn nữa các hội viên trong nhóm cũng còn phải chăm lo cho gia đình nên việc quy tụ mỗi dịp hội họp của ban có phần gặp khó khăn.

Buổi tổng kết hôm nay tạo nên sự gần gũi thân mật giữa Caritas Giáo xứ với Caritas Giáo phận,với Ban Hành Giáo cũng như với các hội đoàn và các ân nhân của Caritas trong Giáo xứ. Trong năm 2017 này, các thành phần tham dự buổi tổng kết hôm nay hứa sẽ tiếp tục cộng tác với Caritas Giáo xứ để động viên nâng đỡ hầu tất cả cùng hướng đến sự thăng tiến con người trong xã hội, đặc biệt là những thành phần yếu thế trong Giáo xứ để mỗi ngày không chỉ các thành viên Caritas của Giáo xứ nhưng là mọi người trong Giáo xứ trở nên những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô nơi Giáo xứ Phúc Yên ngang qua những hoạt động bác ái thiết thực nhất.

Trong buổi tổng kết mỗi thành viên đã đưa ra những băn khoăn những mối khúc trong những hoạt động đã thực hiện, Cha Giám đốc đã chia sẻ và hướng dẫn để giúp cho Caritas Giáo xứ tiếp tục đi vào hoạt động một cách tốt hơn.

Kết thúc buổi tổng kết cha giám đốc Phanxico thay lời cho Caritas giáo phận đã chia sẻ tâm tình cảm ơn và chúc tết tới Cha xứ, quý vị ban hành giáo, các thành viên Caritas giáo xứ, quý vị ân nhân hiện diện trong buổi tổng kết. Để đáp lại, bà Anna Nguyễn Thị Nhẫn đại diện cho ban BAXH-Caritas giáo xứ cảm ơn và chúc tết cha và văn phòng Caritas giáo phận. Đồng thời, bà cũng chia sẻ những mong muốn cố gắng sẽ thực hiện các hoạt động trong năm mới được tốt hơn.

IMG_6079_exposure IMG_6083_exposure IMG_6084_exposure IMG_6086_exposure IMG_6091_exposure IMG_6092_exposure IMG_6093_exposure

Văn phòng Caritas Bắc Ninh