Bài viết mới
Home / Ban mục vụ / Gia đình (page 5)

Gia đình

Thông báo: Chương trình Tĩnh Huấn Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH- GP. BẮC NINH Chủ đề: PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Chủnhật, ngày 01/06/2014 (từ07g00–17g30) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Điạ điểm:Trung Tâm Mục Vụ  – Gp. Bắc Ninh Tham dự viên: Các thành viên trong các tổ chức Công giáo tiến hành (như …

Read More »

Sống noi gương theo Gia Đình Thánh Gia

Sống noi gương theo Gia Đình Thánh Gia (cảm nghiệm từ một người mới theo Chúa) Khi thành lập gia đình, con người ai cũng muốn mình có một gia đình thánh thiện, gương mẫu cho mọi gia đình như Gia Đình Thánh Gia. Nhưng những mong ước và việc …

Read More »