Home / Ban mục vụ / Gia đình (page 5)

Gia đình

Sống noi gương theo Gia Đình Thánh Gia

Sống noi gương theo Gia Đình Thánh Gia (cảm nghiệm từ một người mới theo Chúa) Khi thành lập gia đình, con người ai cũng muốn mình có một gia đình thánh thiện, gương mẫu cho mọi gia đình như Gia Đình Thánh Gia. Nhưng những mong ước và việc …

Read More »