Home / Ban mục vụ (page 20)

Ban mục vụ

Mừng kính thánh Phê rô và Phaolô: đường vào sứ vụ, con đường của nghĩa tình

Mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô đường vào sứ vụ, con đường của nghĩa tình                                                                                                                       MM Tân, SJ. Thánh Phê-rô, ngư ông của biển hồ và thánh Phao-lô, người hùng của trùng khơi, Mừng kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ, Tôi muốn nhắc tên một người …

Read More »

Bí Tích Thánh Thể và đời sống Ki-tô hữu

Nhớ và cột mốc giúp trí nhớ Trong đời sống con người, trí nhớ là yếu tố quan trọng để có thể phát triển bản thân và quan hệ xã hội, để tạo nên mọi tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Bộ nhớ điện tử ngày nay đã trở …

Read More »