Home / Ban mục vụ (page 60)

Ban mục vụ

Thông báo: Chương trình Tĩnh Huấn Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH- GP. BẮC NINH Chủ đề: PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Chủnhật, ngày 01/06/2014 (từ07g00–17g30) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Điạ điểm:Trung Tâm Mục Vụ  – Gp. Bắc Ninh Tham dự viên: Các thành viên trong các tổ chức Công giáo tiến hành (như …

Read More »

Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu

Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu WHĐ (13.02.2014) – Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng Tám 2014 sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ châu Á (Asian Youth Day – AYD)lần thứ sáu tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á …

Read More »

Niềm vui ngày sống Thánh hiến

NIỀM VUI NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN Năm nay, ngày Quốc Tế Đời sống thánh hiến (lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh 02.02.2014) nhằm đúng ngày mùng 3 tết, nên anh chị em tu sĩ giáo phận Bắc Ninh không tổ chức ngày đời sống thánh hiến đúng nhưqui …

Read More »