Home / Ban mục vụ (page 65)

Ban mục vụ

Thư ngỏ

  Kính gửi quý cha quản hạt, quý cha xứ. Trong tinh thần học hiểu và sống “Năm Đức Tin” của Giáo Hội, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh dự kiến tổ chức ngày họp mặt thiếu nhi toàn Giáo Phận vào tháng 10 năm 2013. …

Read More »