Home / Ban mục vụ (page 66)

Ban mục vụ

Cáo phó: Chị Anna Dương Thị Lựu

Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất          GIÁO PHẬN BẮC NINH                                                                                                            CÁO PHÓ                                       “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”   (Lc 1,38)       Trong niềm tin vào Đức KiTô Phục Sinh, Tu Hội …

Read More »

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ và đại lễ Phục sinh năm 2014

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM _________________________________________________________________________ 210 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 098 250 4545 THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VÀ ĐẠI …

Read More »