Home / Ban mục vụ (page 7)

Ban mục vụ

Thánh Lễ ra mắt tân Ban điều hành Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa

Chúa Nhật, ngày 7/11/2021, Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa ra mắt tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2021-2024 tại nhà thờ giáo xứ Tử Nê. Hiện diện trong Thánh Lễ có quý cha Tuyên Úy Hiệp đoàn, cha phó Tuyên Úy Liên Đoàn, cha chính xứ, cha phụ tá Giáo …

Read More »

Thiếu nhi Thánh Thể: Thành lập xứ đoàn “Đức Mẹ Thăm Viếng” Phượng giáo

Cha xứ và ban hành giáo, giáo xứ Phượng Giáo sau những ngày chờ đợi thì ngày khánh nhật truyền giáo đã có thánh lễ thành lập xứ đoàn với tước hiệu Đoàn TNTT“ Mẹ Maria Thăm Viếng”. Đây  Đoàn thứ 58 của Liên Đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, và …

Read More »