Bài viết mới
Home / Ban mục vụ (page 70)

Ban mục vụ

Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bắc Ninh mừng kính Đức Mẹ về trời

                                                                                                                                “Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương chiều, diệu huyền tỏa bay nơi nơi…” là lời bài hát Đức Cha Giáo phận dạy các em TNTT nhà xứ Chính tòa hát trong …

Read More »