Home / Ban mục vụ (page 9)

Ban mục vụ

Thánh vịnh đáp ca

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Đáp ca – TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs Hiệp lễ- Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: https://www.youtube.com/watch?v=mJUI4b-R7lI THỨ NĂM TUẦN THÁNH Đáp ca – TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs THỨ SÁU TUẦN THÁNH Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194 Hiêp lễ (1)- Trên cây …

Read More »