Home / Ban mục vụ / Phụng tự (page 3)

Phụng tự

Nên hiểu và áp dụng tự sắc Summorum Pontificum về việc dùng “phụng vụ La-tinh cũ” thế nào cho đúng?

Ngày 07/07/2007, Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã công bố thư gửi các Giám Mục Công Giáo toàn thế giới để giới thiệu Tự Sắc Summorum Pontificum[1] về việc sử dụng Lễ Quy Rôma do Đức Giáo Hoàng Pi-ô V ban hành và sau được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII tái …

Read More »

Thánh vịnh đáp ca

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Đáp ca – TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs Hiệp lễ- Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: https://www.youtube.com/watch?v=mJUI4b-R7lI THỨ NĂM TUẦN THÁNH Đáp ca – TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs THỨ SÁU TUẦN THÁNH Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194 Hiêp lễ (1)- Trên cây …

Read More »