Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ

Thiếu nhi-Giới trẻ

Giáo xứ Mỹ Lộc: Trại hè Thiếu nhi Thánh Thể 2022

“Em đi cùng Chúa” là chủ đề trại hè 2022 của xứ đoàn Inhaxio Mỹ Lộc được tổ chức cho các em Thiếu nhi Thánh Thể trong toàn xứ vào hai ngày 6 – 7/8. Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch, năm 2022 chương trình trại hè đã …

Read More »