Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ (page 10)

Thiếu nhi-Giới trẻ

TNTT: Nhìn lại ngày đại hội

Trong hai ngày 10 – 11/11/2018, tại trung tâm mục vụ gp. Bắc Ninh diễn ra chương trình họp mặt Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Nghĩa Binh Thánh Thể hiện diện tại giáo phận Bắc Ninh và 10 năm tái lập Thiếu Nhi Thánh …

Read More »