Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ (page 20)

Thiếu nhi-Giới trẻ

Xứ đoàn TNTT Đaminh Saviô Lập Trí

Nền văn minh của sự chết” đang có những ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ đặc biệt là các em thiếu nhi, nhận thức được vấn đề đó xứ đoàn Đaminh Savio Lập Trí đang đẩy mạnh phong trào thiếu nhi Thánh Thể trong giáo dục giáo lý, nhân …

Read More »