Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ (page 20)

Thiếu nhi-Giới trẻ

Gx. Vinh Tiến: Lễ bổn mạng đoàn thiếu nhi Thánh Thể và ra mắt tân ban điều hành

Ngày 31/12/2017,Tuyên úy Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, Giuse Đinh Đồng Ngôn cùng cha chánh xứ Giuse Đặng Văn Trọng hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng xứ đoàn TNTT giáo xứ Vinh Tiến. Ngoài ra có sự hiện diện của trưởng hiệp đoàn, Đaminh Nguyễn Văn Mạnh và quý …

Read More »