Bài viết mới
Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ (page 30)

Thiếu nhi-Giới trẻ

Hiệp đoàn chiên Thiên Chúa: Họp mặt huynh trưởng – Kỷ niệm một năm thành lập

Từ Phong:  Ngày 3/7/2015,  tại trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong, Cha quản hạt Bắc Ninh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân đã chủ tế thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt Huynh Trưởng và kỷ niệm một năm thành lập Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chiên Thiên Chúa, kết …

Read More »

Từ Phong: Khai mạc khóa sa mạc Hừng đông vươn lên XII

Từ Phong:  Ngày 30-06-2015, toàn thể giáo hội mừng kính các Thánh Tử Đạo tiên khởi tại Roma, đồng thời kết thúc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su. Tại trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong, cha tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh – Giuse …

Read More »