Home / Điểm hành hương / Nhà thờ Tam Đảo

Nhà thờ Tam Đảo

Nhà thờ Tam đảo

Tam đảo là một họ lẻ thuộc giáo xứ Vĩnh Yên nằm trên dãy núi Tam Đảo thơ mộng. Giáo xứ Tam Đảo ngày xưa và nhà thờ Tam Đảo hiện tại nằm trên khu du lịch Tam Đảo do người Pháp khai sinh. Tam Đảo cách Tòa giám mục …

Read More »