Home / Loan báo Tin mừng

Loan báo Tin mừng

Sứ mạng của người dọn đường

Lc 1,5-25 Khuôn mặt của ông Giacaria và bà Elisabet, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn cho một sứ vụ đặc biệt, Tin Mừng nói gì : “cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa… không ai chê trách được điều gì”. Và Chúa đã …

Read More »