Home / Loan báo Tin mừng

Loan báo Tin mừng

Làm thế nào để chúng ta loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số ngày nay?

Giáo hội đã giải quyết câu hỏi quan trọng này thông qua Thượng Hội đồng về Người trẻ, cùng với nhu cầu hiểu các động lực của môi trường này, nhu cầu đối thoại với các nền văn hóa và Phúc âm hóa môi trường sống này. “Môi trường kỹ …

Read More »

Quản trị, chuyển nhượng tài sản trong Giáo phận

“Tài sản của Giáo Hội” được hiểu là tài sản của các pháp nhân công trong Giáo Hội, không phải là tài sản của Giáo hội phổ quát (đ. 1258). Việc quản trị tài sản của Giáo hội thuộc về quản trị tài sản của các pháp nhân công trong …

Read More »

Được rửa tội và được sai đi – anh chị em giáo dân cất bước lên đường.

Người giáo dân trước kia chỉ biết có kinh bổn, thế nhưng hôm nay đã có thể đối diện thẳng với lời Chúa. Nhờ các chương trình lời Chúa và cầu nguyện, có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong Tin Mừng qua những đoạn thánh kinh của phụng vụ hằng …

Read More »