Home / Giáo hội Việt nam

Giáo hội Việt nam

Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt nam năm 2020

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM NĂM 2020 WHĐ (13.11.2020) – Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, từ ngày 09 đến 12 tháng 11 năm …

Read More »

Bộ phim về Fatima có thể dẫn trẻ em đến những điều vĩ đại

BỘ PHIM VỀ FATIMA CÓ THỂ DẪN TRẺ EM ĐẾN NHỮNG ĐIỀU VĨ ĐẠI Tác giả: Tom Hoopes Chuyển ngữ: Ngọc Quí WHĐ (4.11.2020) – Vào năm 1917, Đức Maria đã cho ba trẻ cộng tác với Mẹ; Ngày nay, Mẹ cũng muốn những đứa trẻ của chúng ta cộng tác …

Read More »