Home / Giáo hội Việt nam

Giáo hội Việt nam

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong thánh 10 Chân phước ngày 15/5/2022  16/05/2022 –  

« Sự thánh thiện không phải được tạo nên bởi một vài cử chỉ anh hùng, nhưng bằng nhiều yêu thương hằng ngày », Đức Phanxicô nhắc nhớ như thế trong bài giảng lễ phong thánh cho mười Chân phước hôm 15/5/2022, trước gần 50.000 tín hữu đang hiện diện. Ngài khích …

Read More »

Đạo đức trong truyền thông – Tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội

10/05/2022   HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỀN THÔNG I. NHẬP ĐỀ II. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ CON NGƯỜI III. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI XÂM PHẠM LỢI ÍCH CỦA CON NGƯỜI IV. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN V. …

Read More »

Ủy ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 48 – Thánh lễ và Thánh nhạc

  ỦY BAN THÁNH NHẠC HỘI THẢO THÁNH NHẠC LẦN THỨ 48 THÁNH LỄ VÀ THÁNH NHẠC Bài viết: Tóc Ngắn (TGPSG) Hình ảnh: Ban Truyền thông TGP Sài Gòn WHĐ (05.5.2022) – Ủy ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần …

Read More »