Home / Giáo hội Việt nam

Giáo hội Việt nam

Tiến trình mở hồ sơ xin phong Thánh cho Đức Cha Lambert de La Motte và Đức Cha François Pallu

Tóm tắt tiến trình mở hồ sơ xin phong Chân phước và phong Thánh cho hai tôi tớ Chúa là Đức Cha Lambert de La Motte và Đức Cha François Pallu Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam ghi đậm dấu ấn của các vị Thừa sai thuộc nhiều dòng tu: …

Read More »

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: ĐTC mời gọi học ở trường của Chúa Thánh Thần

ĐỨC GIÁO HOÀNG Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: ĐTC mời gọi học ở trường của Chúa Thánh Thần Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học ở trường của Chúa Thánh Thần, đồng hành với Giáo hội và …

Read More »

Văn phòng truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp truyền thông

FABC – OSC / WHĐ WHĐ (26.5.2022) —  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau: Nguồn: hdgmvietnam.com

Read More »

ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước: “Người hoạt động truyền thông phải có tâm”

  ĐGM GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC: “NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHẢI CÓ TÂM” Truyền thông HĐGMVN thực hiện WHĐ (27.5.2022) – Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm nay (29.05.2022), Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ …

Read More »

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông và Hiệp Hành

  ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM: TRUYỀN THÔNG VÀ HIỆP HÀNH Truyền thông HĐGMVN WHĐ (24.5.2022) – Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Thành viên của …

Read More »