Home / Giới thiệu GP

Giới thiệu GP

 Giáo xứ bị mất tăm

Đó là giáo xứ Tháp Dương. Trong Tin Mừng Thánh Mát thêu đoạn 13 nói về dụ ngôn người gieo giống:  Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Đây là trường hợp của xứ Tháp Dương. Chúng tôi xin kể qua về trường …

Read More »

Bản đồ giáo hạt Bắc Ninh

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH # Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »

Bản đồ giáo hạt Bắc Giang

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH # Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »

Danh sách giáo hạt – xứ họ

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH Stt Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »