Home / Giới thiệu GP / Giáo hạt-Giáo xứ

Giáo hạt-Giáo xứ

 Giáo xứ bị mất tăm

Đó là giáo xứ Tháp Dương. Trong Tin Mừng Thánh Mát thêu đoạn 13 nói về dụ ngôn người gieo giống:  Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Đây là trường hợp của xứ Tháp Dương. Chúng tôi xin kể qua về trường …

Read More »

Bản đồ giáo hạt Bắc Ninh

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH # Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »

Bản đồ giáo hạt Bắc Giang

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH # Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »

Danh sách giáo hạt – xứ họ

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH Stt Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ, giáo điểm 1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 100 2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 53 3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52 4 Thái Nguyên Lm. …

Read More »