Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia (page 10)

Hội trưởng gia

Tài liệu hội thánh Giuse tháng 10 năm 2016

 HỘI GIUSE Tháng 10 – 2016 NĂM  THÁNH  LÒNG  CHÚA  THƯƠNG  XÓT Chúa thương – Thương Người – Người thương ***               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:             – Thứ Bẩy ngày   01/10:   T. Têrêsa HĐ Giêsu, Tiến Sĩ HT     – Chủ Nhật ngày 02/10: …

Read More »

Tài liệu hội Giuse và Hoa Mân Côi tháng 8 năm 2016

HỘI GIUSE Tháng 08 – 2016 NĂM  THÁNH  LÒNG  CHÚA  THƯƠNG  XÓT Chúa thương – Thương Người – Người thương *** Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:     – Thứ Hai ngày 01/08:   T. Alphongsô, Giám Mục TS,                                              Bảo trợ giới trí thức GP.bắc BNinh      …

Read More »