Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Mân côi (page 3)

Mân côi

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 8 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 08/2020 ***************** HMC 8.2020 A4 (pdf)   Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.          Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập đức hãm mình. I – LỜI …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 7 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 07/2020 ******************** Hoa Mân Côi tháng 07.2020 (pdf)         Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập sám …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 06 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 06/2020 ************** HMC T6.2020 A4docx (pdf)        Thứ năm thì ngắm: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập sống hiệp …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 05 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 05/2020 ******************** HMC T5.2020.A4 (pdf) Thứ bốn thì ngắm:   Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập đức vâng lời. I …

Read More »

Tài liệu hội Mân Côi tháng 04 năm 2020

 SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 04/2020 ***** HMC 04.2020. A4 (pdf)     Thứ ba thì ngắm: Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng thanh bần .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập đức khó nghèo. I – …

Read More »