Home / Hội đoàn (page 24)

Hội đoàn

Sống đức tin thể hiện bằng Đức ái để “đất chúng ta trổ sinh hoa trái”

  “Sống đức tin thể hiện bằng đức ái để đất chúng ta trổ sinh hoa trái” là tựa đề thư chung Mùa vọng năm 2012 sau hai kỳ họp mặt giáo phận Bắc Ninh.  Nhằm khai triển nội dung thư chung vào đời sống cụ thể, hôm nay tại …

Read More »