Home / Hội đoàn (page 5)

Hội đoàn

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 06 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 06/2020 ************** HMC T6.2020 A4docx (pdf)        Thứ năm thì ngắm: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập sống hiệp …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 05 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 05/2020 ******************** HMC T5.2020.A4 (pdf) Thứ bốn thì ngắm:   Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập đức vâng lời. I …

Read More »

Tài liệu hội Mân Côi tháng 04 năm 2020

 SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 04/2020 ***** HMC 04.2020. A4 (pdf)     Thứ ba thì ngắm: Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng thanh bần .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập đức khó nghèo. I – …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 3 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 03/2020 ******************** HMC 03.2020 (pdf)          Thứ hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người .           Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy tập Đức Mến. I – LỜI CHÚA :   …

Read More »

Tài liệu hội Mân Côi tháng 02 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 02/2020 ******************** HMC 02.2020         Chị em thân mến, bắt đầu từ tháng 02 năm 2020, mỗi tháng, chị em sẽ suy ngắm một mầu nhiệm Mân Côi để noi đòi bắt chước gương nhân đức của Chúa Giêsu và Đức mẹ. Thứ nhất …

Read More »

Hoa Mân Côi tháng 01 năm 2020

HOA MÂN CÔI     Tháng 01 / 2020 Tháng cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới. *************** HOA MÂN CÔI T1.2020. A4         Ý cầu nguyện: Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả mọi người thành tâm thiện …

Read More »