Linh mục đoàn

Linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh

Linh mục giáo phận hiện tại (Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, xin bấm vào tên của Linh mục cần...

Xem thêm
Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long Cha xứ Vĩnh Yên Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Yên, Ngô Quyền, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc    ...

Xem thêm
Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển

Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển Du học            ...

Xem thêm
Linh mục đã qua đời

Stt Tên thánh, tên gọi Sinh Chịu chức Qua đời Phần mộ 1 Jabato Ba Tuyên Vườn thánh Đạo Ngạn 2 Cha Thận Vườn thánh...

Xem thêm
Lm. Giuse Trần Quang Vinh

Lm. Giuse Trần Quang Vinh Sinh năm: 1938 Ngày thụ phong: 16/9/1974 Về nhà Chúa: 14/6/2024            ...

Xem thêm
Lm. Phêrô Đỗ Công Viên

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng Địa chỉ: Nhà thờ Yên Lãng, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên        ...

Xem thêm
Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh        ...

Xem thêm
Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng Địa chỉ: Nhà thờ Thường Thắng, Thôn Trong Làng, Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang    ...

Xem thêm
Lm. Giuse Lê Thành Văn

Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ Địa chỉ: Nhà thờ Yên Mỹ, 35 Nhà Chung, Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc...

Xem thêm
Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc...

Xem thêm