Linh mục đoàn

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long Cha xứ Vĩnh Yên Sinh năm: 1969 Ngày thụ phong: 07/5/2006 Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Yên, Ngô Quyền,...

Xem thêm
Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển

Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển Chức vụ: Phụ tá Yên Mỹ Sinh năm: 1988 Ngày thụ phong:  29/5/2023...

Xem thêm
Linh mục đã qua đời

Stt Tên thánh, tên gọi Sinh Chịu chức Qua đời Phần mộ 1 Jabato Ba Tuyên Vườn thánh Đạo Ngạn 2 Cha Thận Vườn thánh...

Xem thêm
Lm. Giuse Trần Quang Vinh

Lm. Giuse Trần Quang Vinh Hưu dưỡng Sinh năm: 1938 Ngày thụ phong: 16/9/1974 Địa chỉ: Nhà hưu dưỡng linh mục Từ Phong, Cách Bi,...

Xem thêm
Lm. Phêrô Đỗ Công Viên

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng Sinh năm: 1977 Ngày thụ phong: 08/06/2012 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Lãng, Yên Lãng, Đại...

Xem thêm
Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê Sinh năm: 1988 Ngày thụ phong: 29/5/2023 Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương...

Xem thêm
Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng Sinh năm: 1982 Ngày thụ phong: 01/06/2018 Địa chỉ: Nhà thờ Thường Thắng, Thôn Trong Làng, Thường...

Xem thêm
Lm. Giuse Lê Thành Văn

Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ Sinh năm: 1975 Ngày thụ phong: 25/04/2015 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Mỹ, 35 Nhà Chung,...

Xem thêm
Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện Sinh năm: 1962 Ngày thụ phong: 29/06/1998 Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh, 537...

Xem thêm
Lm. Giuse Trần Văn Tuyển

Lm. Giuse Trần Văn Tuyển Phụ tá Bắc Kạn Sinh năm: 1991 Ngày thụ phong: 02/06/2022 Địa chỉ: Nhà thờ Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên,...

Xem thêm