Video

Ý nghĩa của chuyến viếng thăm lịch sử

Bài giảng trong cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican...

Xem thêm
Khởi đầu một ngày sống của Đức Giêsu

Theo Thư định hướng mục vụ 2023-2024, giáo phận Bắc Ninh đáp lại lời mời gọi của Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang cùng...

Xem thêm
Mục đích Truyền chức Phó tế

Mục đích Truyền chức Phó tế | Bài giảng Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang...

Xem thêm
Ơn gọi của thánh Mátthêu | Kinh Thánh Bàn Trà số 13

Ơn gọi của thánh Mátthêu | Kinh Thánh Bàn Trà số 13 Theo Thư định hướng mục vụ 2023-2024, giáo phận Bắc Ninh đáp lại...

Xem thêm
Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu

Bốn đoạn Than quyển sự thương khó Đức Chúa Giêsu thường dùng: Đức Mẹ thấy tin Con mà ra xem Đức Chúa Giêsu chịu đóng...

Xem thêm
Lễ Dầu, thấy gì?

Bài giảng trong Thánh lễ Truyền Dầu Giáo phận Bắc Ninh, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự lúc 9h00 ngày 26/03/2024 tại...

Xem thêm
Lễ thánh Giuse, bổn mạng Đức cha Giuse và Hội Trưởng gia đình

Thánh lễ kính thánh Giuse do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự lúc 10 giờ 20 ngày 15/3/2024 tại Nhà thờ chính toà...

Xem thêm