Video

Cung ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu

Cung ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu giáo phận Bắc Ninh...

Xem thêm
Lời khấn đầu năm

Bài giảng trong Thánh lễ hành hương đầu năm kính Cha Thánh Tự do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự lúc 10h00 ngày...

Xem thêm