Bài viết mới
Home / Mến yêu hằng ngày

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 5.11.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-11-2020 (Lc 15,1-10) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 4.11.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 04-11-2020 (Lc 14,25-33) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30.9.2020

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 30-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 57-62💥 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 29-08-2020 (Mc 6,17-29) Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 28-08-2020 (Mt 25,1-13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 25-08-2020 (Mt 23,23-26) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.02.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 20-08-2020 (Mt 22, 1-14) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-08-2020 (Mt 19,16–22) Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 15-08-2020 (Lc 1,39-56) “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Read More »