Home / Mến yêu hằng ngày (page 10)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CỨU VỚT CÁC LINH HỒN Thứ 6, 17-04-2020 (Ga 21, 1-14)  Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – HOÀI NGHI VÌ QUÁ VUI MỪNG Thứ 5, 16-04-2020 (Lc 24, 35-48) Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NHẬN RA CHÚA Thứ 4, 15-04-2020 (Lc 24, 13-25) Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KÍNH YÊU TÔN THỜ Thứ 2, 13-04-2020 (Mt 28, 8-15) Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU HIẾN TẾ Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020 (Ga 18, 1-19.42) SUY NIỆM “Thế là đã hoàn tất!”   Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công trình cứu độ của Ngài “đã hoàn tất” theo nghĩa không còn gì để làm …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 9.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – YÊU CHO ĐẾN CÙNG Thứ 5, 09-04-2020 (Ga 13, 1-15) Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 8.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – VÒNG XOÁY TỘI LỖI Thứ 4, 08-04-2020 (Mt 26, 14-25)  Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 7.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA YÊU GIU-ĐA Thứ 3, 07-04-2020 (Ga 13, 21-33.36-38) Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 6.2.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG CHÂN THẬT CÔNG CHÍNH Thứ 6, 06-03-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

Read More »