Home / Mến yêu hằng ngày (page 2)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 11-08-2020 (Mt 18,1-5.10.12-14) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 10-08-2020 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 7.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-08-2020 (Mt 16,24-28) Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 6.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 06-08-2020 (Mt 17,1-9) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 5.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 05-08-2020 (Lc 11,27-28) Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 4.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÒNG CAN ĐẢM, BÁC ÁI VÀ SỰ THẬT Thứ 3, 04-08-2020 (Mt 15,1-2.10-14) Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 3.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-08-2020 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 1.8.2020

­­­­ MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 01-08-2020 (Mt 14,1-12) Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 31-07-2020 (Mt 13,54-58) Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 30-07-2020 (Mt 13,47-53) “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến …

Read More »