Home / Mến yêu hằng ngày (page 4)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 10.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 10-07-2020 (Mt 10, 16-23) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 6.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 06-07-2020 (Mt 9, 18-26) Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 4.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 04-07-2020 (Mt 9, 14-17) Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 2.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐỨNG DẬY” Thứ 5, 02-07-2020 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01.7.2020

Mến Yêu Hằng Ngày – Chiến Đấu Chống Sự Dữ Thứ 4, 01-07-2020 (Mt 8,28-34) Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỨC TIN & NỖI SỢ HÃI Thứ 3, 30-06-2020 (Mt 8, 23-27) Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.6.2020

Mến Yêu Hằng Ngày – “Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 2, 29-06-2020 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC Thứ 7, ngày 27-6-2020 (Mt 8, 5-17) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH Thứ 6, 26-06-2020 (Mt 8, 1-4) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có …

Read More »