Home / Mến yêu hằng ngày (page 5)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.6.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Niềm Tin Thứ 5, 25-06-2020 (Mt 7, 21-29) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24.6.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, “Chúa Dủ Lòng Thương” Thứ 4, 24-06-2020 (Lc 1, 57-66.80) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, ĐONG ĐẤU NÀO THÌ NHẬN ĐẤU ẤY. Thứ 7, 22-06- 2020 (Mt 7, 1-5) “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỪ BỎ và LỚN LÊN Thứ 7, 20-06- 2020 (Lc 2,41–51) Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỂ TRỞ NÊN BÉ NHỎ Thứ 6, 19-06- 2020 (Mt 11,25-30) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN Thứ 5, 18-06-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU Thứ 4, 17-06-2019 (Mt 6, 1-6.16-18) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16.6.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình Thứ 3, 16-06-2019 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRÁNH XA DỊP TỘI Thứ 6, 12-06-2019 (Mt 5, 27-32) Con tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Xin Cha ban ân sủng để con luôn sẵn sàng theo thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Con dâng ngày hôm nay để cầu …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 5, 11-06-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe …

Read More »