Home / Mến yêu hằng ngày (page 6)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 9.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÔN VINH CHA Thứ 3, ngày 09-06-2020 (Mt 5, 13-16) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 8.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÁM MỐI PHÚC Thứ 2, 8-06-2019 (Mt 5, 1-12)   Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 5.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 05-06-2020 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên …

Read More »

Mến Yêu Hăng Ngày, 4.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, 04-06-2020 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 3.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN LÝ Thứ 4, ngày 03-06-2020 (Mc 12, 28-27) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 2.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, CỦA XÊ-DA TRẢ CHO XÊ-DA Thứ 3, 02-06-2020, Mc 12,13-17 Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Người để gài bẫy cho Người lỡ lời. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30.5.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊ-SU Thứ 7, 30-05-2020 (Ga 21, 20-25) Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.5.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? Thứ 6, 29-05-2020 (Ga 21, 15-19) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.5.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, 28-05-2020 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27.5.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 27-05-2020 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn …

Read More »