Home / Mến yêu hằng ngày (page 9)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 30.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU Thứ 5, 30-04-2020 (Ga 6, 44-51) “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không thúc đẩy người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐÓI – KHÁT THIÊNG LIÊNG” Thứ 3, 28-04-2020 (Ga 6, 30-35) Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌM KIẾM CHÚA Thứ 2, 27-04-2020 (Ga 6, 22-29) Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHỊU PHÉP THỬ Thứ 6, 24-04-2020 (Ga 6, 1-15)  Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  TIN và HIỂU Thứ 5, 23-04-2020 (Ga 3, 31-36) Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  BẠN CHUỘNG GÌ HƠN? Thứ 4, 22-04-2020 (Ga 3, 16-21) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN Thứ 3, 21-04-2020 (Ga 3, 7b-15) “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SINH RA MỘT LẦN NỮA Thứ 2, 20-04-2020 (Ga 3,1-8) Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA! Thứ 7, 18-04-2020 (Mc 16, 9-15)  Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo …

Read More »