Home / Ơn Thiên triệu / Dòng nam

Dòng nam

Thường huấn tu sĩ giáo phận Bắc Ninh

Sáng Chúa nhật, ngày 13/11/2022, 240 tu sĩ từ 9 hội dòng trong giáo phận Bắc Ninh đã tham dự ngày thường huấn tại Nhà mục vụ Giuse Hoàng Lương Cảnh – Giáo phận Bắc Ninh. Khai mạc ngày thường huấn, Đức cha phó Giu-se Đỗ Quang Khang giúp cho …

Read More »