Home / Ơn Thiên triệu / Dòng Nữ (page 10)

Dòng Nữ

Ước mơ cuộc đời và hành trình dâng hiến

ƯỚC MƠ CUỘC ĐỜI VÀ HÀNH TRÌNH DÂNG HIẾN Năm Đời Sống Thánh Hiến 2015 Ngày 13/ 07/ 2015,  khối khấn trọn và khối học viện của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bắc Ninh, đã trải qua hành trình dài khoảng 150 km đi về phía Đông Bắc thuộc tỉnh …

Read More »