Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu / Dòng Nữ (page 14)

Dòng Nữ

Cáo phó: Chị Anna Dương Thị Lựu

Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất          GIÁO PHẬN BẮC NINH                                                                                                            CÁO PHÓ                                       “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”   (Lc 1,38)       Trong niềm tin vào Đức KiTô Phục Sinh, Tu Hội …

Read More »

Thánh lễ an táng bà cố Maria

THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ PHÒNG Vào lúc 14g00 ngày 26.01.2014, Thánh lễ An táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Phòng – Thân mẫu Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thiệnthuộc Hội dòng Nữ Đaminh Bắc Ninh, đã được cử hành tại Nhà Thờ Giáo họ Hương …

Read More »