Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu / Dòng Nữ (page 3)

Dòng Nữ

Nữ Đaminh Bắc Ninh: Chương trình Radio – Vui Cùng Kiếp Người (Số 1)

CHƯƠNG TRÌNH RADIO THỈNH SINH ĐAMINH BẮC NINH  “Vui cùng kiếp người” Đó là chủ để được xoay quanh trong chương trình Radio số đầu tiên của lớp Thỉnh sinh Đaminh Bắc Ninh. – Giữa một thế giới cá nhân chủ nghĩa, tôn trọng vật chất, đề cao hưởng thụ, …

Read More »

Con chỉ là thai nhi vô tội

+ Con rất hạnh phúc vì nghĩ rằng chỉ vài tháng nữa là con sẽ nhìn thấy ánh mặt trời. Cùng tháng, Dì Hai cũng đang mang bầu em Pi, con nghĩ sau này, con sẽ làm bạn với em Pi. Nhưng rồi một ngày, con thấy toàn thân thể …

Read More »