Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự (page 10)

Nhà thánh Phê rô Tự

Thông báo

BAN ƠN GỌI GIÁO PHẬN BẮC NINH THÔNG BÁO Ban Ơn Gọi xin được thông báo chương trình về: Lớp tìm hiểu ơn gọi và Tĩnh tâm định hướng tuyển chọn ứng sinh cho Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. I.  LỚP TÌM HIỂU ƠN GỌI 1. Thời gian                   : …

Read More »