Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự (page 11)

Nhà thánh Phê rô Tự

Phú Bình: Yêu thương trong Giêsu

Trong một thế giới đầy dẫy đau khổ và tội lỗi, giới răn yêu thương của Thầy Giê-su luôn cấp bách và cần thiết. Nối tiếp lệnh truyền đó, Quý cha trong ban ơn gọi cùng các ứng sinh nhà thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự đã tổ chức chuyến hành …

Read More »

Thông báo

BAN ƠN GỌI GIÁO PHẬN BẮC NINH THÔNG BÁO Ban Ơn Gọi xin được thông báo chương trình về: Lớp tìm hiểu ơn gọi và Tĩnh tâm định hướng tuyển chọn ứng sinh cho Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. I.  LỚP TÌM HIỂU ƠN GỌI 1. Thời gian                   : …

Read More »