Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự (page 3)

Nhà thánh Phê rô Tự

Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự: Là người theo đuổi ơn gọi, tôi phải làm gì?

Như thường lệ cứ mỗi tháng một lần,Cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu sang gặp gỡ và huấn đức cho các chú ứng sinh nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Vào lúc 20g00 Thứ Ba (17.12.2018), Cha Giuse gặp gỡ các chú ứng sinh tại phòng hội Nhà …

Read More »