Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu (page 3)

Ơn Thiên triệu

Vũ khí chống covid – 19

MẾN GỬI NGƯỜI CHỊ EM VŨ KHÍ CHỐNG COVID – 19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN QUẬN 7, SỐ 1, TP. HCM. Xuất phát từ chính cái “chạnh lòng thương của Chúa”, anh chị em Tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn tiếp tục ra đi mang theo hành trang …

Read More »