Bài viết mới
Home / Ơn Thiên triệu (page 4)

Ơn Thiên triệu

Vũ khí chống covid – 19

MẾN GỬI NGƯỜI CHỊ EM VŨ KHÍ CHỐNG COVID – 19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN QUẬN 7, SỐ 1, TP. HCM. Xuất phát từ chính cái “chạnh lòng thương của Chúa”, anh chị em Tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn tiếp tục ra đi mang theo hành trang …

Read More »

Alleluia! nào ta cùng chạy

Đọc các trình thuật Tin mừng trong những ngày Phục Sinh này, bạn có cảm thấy “mệt” không? Tôi thì thấy “mệt”, vì đọc đến đâu cũng thấy “người ta” chạy tới chạy lui. Không những các bà chạy, cả các ông cũng chạy, từ trẻ như Gioan đến “cao …

Read More »