Tu hội

Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Nghiên

CÁO PHÓ  Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Đức Kitô Phục Sinh Tang quyến chúng con xin kính báo: Bà Cố Anna TRẦN THỊ NGHIÊN – Sinh năm 1929. Tại Thôn Môn Nha – Hiển Khánh – Vụ Bản – Nam Định – Đã an nghỉ trong …

Read More »