Học hỏi Tin Mừng Marco

Sứ điệp đức tin từ trận cuồng phong | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 4 tháng 5.2024

Sứ điệp đức tin từ trận cuồng phong: + Sự bất lực của con người đầy giới hạn, dù rất dầy dạn trong trải nghiệm....

Xem thêm
Kết thúc phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 3 tháng 5.2024

Kết thúc phép lạ: – Các ông kinh hoàng và nói: Ông này là ai mà gió và biển cũng phải tuân lệnh?...

Xem thêm
Diễn tiến phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 2 tháng 5.2024

A– Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào đến nỗi thuyền đầy nước.      B– Đức Giêsu ở phía đàng lái, tựa đầu...

Xem thêm
Bối cảnh phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 1 tháng 5.2024

1. Bối cảnh phép lạ: Bỏ đám đông ở lại, các môn đệ chở Đức Giêsu sang bờ bên kia và cũng có những thuyền...

Xem thêm
Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô – tháng 5.2024

PHÉP LẠ ĐỨC GIÊSU DẸP YÊN SÓNG GIÓ (Mc 4,35-41) Bối cảnh phép lạ: Bỏ đám đông ở lại, các môn đệ chở Đức Giêsu...

Xem thêm
Một ngày sống của Đức Giêsu | Đề tài Tin Mừng Marcô, tuần 4, tháng 4.2024

Chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người (Mc 1,31.34)...

Xem thêm
Chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền | Kinh Thánh Bàn Trà số 17

Theo Thư định hướng mục vụ 2023-2024, giáo phận Bắc Ninh đáp lại lời mời gọi của Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang cùng...

Xem thêm
Một ngày sống của Đức Giêsu | Đề tài Tin Mừng Marcô, tuần 2, tháng 4.2024

Một ngày sống của Đức Giêsu | Đề tài Tin Mừng Marcô, tuần 2, tháng 4.2024 2. Rao giảng Tin mừng trong các hội đường...

Xem thêm
Ngày Sa-bát của Đức Giêsu | Kinh Thánh Bàn Trà số 15

Theo Thư định hướng mục vụ 2023-2024, giáo phận Bắc Ninh đáp lại lời mời gọi của Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang cùng...

Xem thêm