Phụng vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 – Lời nguyện tín hữu

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho...

Xem thêm
Cử hành Thánh Thể: Bài 17 – Tuyên xưng đức tin

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ...

Xem thêm
Cử hành Thánh Thể: Bài 16 – Bài giảng lễ

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho...

Xem thêm
Cử hành Thánh Thể: Bài 15 – Công bố Tin mừng

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ...

Xem thêm