Thánh nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật III Mùa Chay năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị: Bài hát gợi ý Đồng...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật II Mùa Chay năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị: Bài hát gợi ý Đồng...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật I Mùa Chay

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị: Bài hát gợi ý Đồng...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Lễ Tết Giáp Thìn

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Thường niên năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Thường niên năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những...

Xem thêm
Các bản phối band nhạc lễ Đại hội giới trẻ 2023

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh xin gửi tới cộng đoàn bản phối band nhạc các bài hát dùng trong Thánh lễ bế mạc...

Xem thêm
Ủy ban Thánh nhạc: Tường trình Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 51

TƯỜNG TRÌNH HỘI THẢO THÁNH NHẠC LẦN THỨ 51 Trung Tâm Mục Vụ, ngày 03/10/2023 – Khai mạc lúc 8g10 – Ns P.Kim: Lời dẫn...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 29 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (24.09.2023) – Nhằm thực hiện việc...

Xem thêm
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 28 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (23.09.2023) – Nhằm thực hiện việc...

Xem thêm