Home / Suy niệm

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXVI mùa thường niên năm C

VỰC THẲM TANG THƯƠNG Đời người kết thúc khi chết hay còn kéo dài mãi muôn đời sau? Của tôi tôi hưởng thụ hay tôi phải chia sẻ cho người khác? Chúa có công bằng không khi để xảy ra cảnh: “Người ăn chẳng hết, kẻ lần không ra”? Tất cả những …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXV mùa thường niên năm C

TÔI TỚ TIỀN TẠO TÌNH TỐT Đồng tiền có 2 mặt đối nghịch: Tiền có thể đưa con người lên cao hoặc đè con người xuống thấp. Nhờ tiền, con người có thể giúp nhau, nhưng cũng vì tiền, con người đã giết nhau. Tiền có sức mạnh làm đổi đời …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXIV mùa thường niên năm C

TÔI TỒI TỘI, CHÚA THƯƠNG TÌM Phúc Âm tuần này Chúa kể tới 3 dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, con mất dạy. Ba dụ ngôn đều chung một sứ điệp: dù cho con người tội lỗi lầm lạc lìa xa Chúa, thì Chúa vẫn một lòng yêu thương đi tìm …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXIV mùa thường niên năm C

TÔI TỒI TỘI, CHÚA THƯƠNG TÌM Phúc Âm tuần này Chúa kể tới 3 dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, con mất dạy. Ba dụ ngôn đều chung một sứ điệp: dù cho con người tội lỗi lầm lạc lìa xa Chúa, thì Chúa vẫn một lòng yêu …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXIII mùa thường niên năm C

MÔN ĐỆ THEO CHÚA TRIỆT ĐỂ Chúa Giêsu khẳng định: Ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, cả mạng sống mình, và vác thập giá mình mà theo Chúa. Mới nghe đã thấy choáng rồi. Tại sao Chúa lại đòi hỏi các môn đệ theo Ngài …

Read More »

Khiêm nhường yêu thương được Chúa thưởng

Ai cũng vui sướng khi được khen thưởng, vì vừa được quà tặng vật chất, vừa được sự công nhận thành tích, tôn vinh tinh thần. Và chúng ta sẽ vui sướng dường bao khi được Chúa ban thưởng. Muốn được Chúa thưởng, hãy sống khiêm nhường và yêu thương. …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXI mùa thường niên năm C

ĐI CỬA HẸP ĐỜI MỚI ĐẸP Chúa Giêsu khẳng định phải chiến đấu vượt qua cửa hẹp để vào Nước Thiên Chúa. Nước Chúa rộng lớn cho mọi dân nước tứ phương thiên hạ, nhưng cửa vào lại hẹp. Hẹp về thời hạn và hẹp về từ bỏ. Hẹp thời gian …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời

MẸ LÊN TRỜI BỞI HIỆP HÀNH Lời Chúa trong lễ Đức Mẹ Lên Trời nói đến những con đường: Con đường tin yêu đưa Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét, con đường sống lại Chúa Giêsu mở ra cho những ai đã an giấc ngàn thu. Dù là đường lên trời hay …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIX thường niên, năm C

CHẾT BẤT NGỜ – SỐNG SẴN SÀNG Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì chính giờ phút ta không ngờ thì Chúa đến. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm! Chết bất ngờ. Trong tuần qua, có 2 tin về cái …

Read More »