Home / Suy niệm

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng lễ Thăng Thiên

CHÚA LÊN TRỜI MỞ CHÂN TRỜI MỚI Chúa Giêsu lên trời mở ra những chân trời mới cho chúng ta: Phận người không chỉ ở nơi đất thấp mà còn vươn tới tận trời cao. Đạo Chúa không chỉ giới hạn ở 1 quốc gia mà mở ra cho toàn …

Read More »

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 mùa Phục Sinh năm B

TÌNH YÊU LÀ GÌ HỞ MẸ ? Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường Người ta bảo: “Đố ai định nghĩa được tình yêu.” Nhưng Lời Chúa tuần này cho ta thấy những đặc tính của tình yêu đích thực. Chúa là tình yêu. Chúa truyền con người yêu nhau như Chúa đã yêu. …

Read More »

Suy niệm Tin Mừng Phục Sinh

PHỤC SINH TẦM NHÌN VƯỢT QUA Tên gọi chính thức của Lễ Vọng Phục Sinh là Canh Thức Vượt Qua. Các bài đọc Lời Chúa đều nhấn mạnh sự vượt qua: vượt qua Biển Đỏ, vượt qua tội lỗi, vượt qua sự chết. Thế nên, Chúa phục sinh đem đến …

Read More »

Tam nhật vượt qua Chúa yêu ta quá

TAM NHẬT VƯỢT QUA CHÚA YÊU TA QUÁ Thứ Năm Tiệc Ly, bằng tình yêu HẠ MÌNH, Chúa cúi xuống rửa chân các môn đệ, bằng tình yêu HẾT MÌNH, Chúa trao ban Mình Máu làm của ăn. Thứ Sáu Thương Đau, bằng tình yêu HIẾN MÌNH, Chúa tự nguyện …

Read More »