Home / Suy niệm (page 10)

Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Phục Sinh

PHỤC SINH TẦM NHÌN VƯỢT QUA Tên gọi chính thức của Lễ Vọng Phục Sinh là Canh Thức Vượt Qua. Các bài đọc Lời Chúa đều nhấn mạnh sự vượt qua: vượt qua Biển Đỏ, vượt qua tội lỗi, vượt qua sự chết. Thế nên, Chúa phục sinh đem đến …

Read More »

Tam nhật vượt qua Chúa yêu ta quá

TAM NHẬT VƯỢT QUA CHÚA YÊU TA QUÁ Thứ Năm Tiệc Ly, bằng tình yêu HẠ MÌNH, Chúa cúi xuống rửa chân các môn đệ, bằng tình yêu HẾT MÌNH, Chúa trao ban Mình Máu làm của ăn. Thứ Sáu Thương Đau, bằng tình yêu HIẾN MÌNH, Chúa tự nguyện …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V mùa chay

CHÚA YÊU LIỀU THÂN CỨU ĐỘ Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu tuyên bố con đường cứu độ xuyên qua sự chết và sống lại của Ngài: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV mùa chay năm B

CHÚA YÊU TRAO TẶNG QUÁ NHIỀU “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban tặng Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.”– Đó là sứ điệp Tin Mừng tình thương và sự sống của Phúc Âm tuần này. Thiên Chúa trao ban.Thiên …

Read More »

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay năm b

VÌ YÊU CHÚA QUÁ MÀ THÔI Chúa Giêsu là Đấng hiền lành nhân hậu, vậy mà Phúc Âm tuần này lại kể chuyện Chúa phẫn nộ thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Có người dí dỏm bảo: Chúa Giêsu hôm nay nổi máu “đánh ghen” nơi đền thờ! Nói Chúa đánh ghen …

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 3 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 03/2021 ************** HMC 03.2021 A4 (pdf)         Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.          Tập nhân đức: Hãy tập sống lành thánh, xa tránh điều xấu, chắc chắn …

Read More »