Home / Suy niệm / Suy niệm hằng ngày (page 3)

Suy niệm hằng ngày

Đồng điệu với Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ sáu tuần 2 mùa vọng (Mt 11,16-19) ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, Mà các anh không nhảy múa, Tụi tôi hát bài đưa đám, Mà các anh không đấm ngực khóc than”, Giê-su đã cất lên bài tình ca, Người đã muốn nhận …

Read More »