Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật

Tin mừng Chúa Nhật

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXIX mùa thường niên năm C

CẦU NGUYỆN DIỄN TẢ LÒNG TA Thời gian là thước đo lòng người. Muốn biết rõ lòng người tốt xấu cần phải có thời gian như lời ca dao: “Thức khuya mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết dạ ai thế nào.” Lòng người tín thác vào Chúa ra sao cũng được …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXIV mùa thường niên năm C

TÔI TỒI TỘI, CHÚA THƯƠNG TÌM Phúc Âm tuần này Chúa kể tới 3 dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, con mất dạy. Ba dụ ngôn đều chung một sứ điệp: dù cho con người tội lỗi lầm lạc lìa xa Chúa, thì Chúa vẫn một lòng yêu …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIX thường niên, năm C

CHẾT BẤT NGỜ – SỐNG SẴN SÀNG Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì chính giờ phút ta không ngờ thì Chúa đến. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm! Chết bất ngờ. Trong tuần qua, có 2 tin về cái …

Read More »