Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật

Tin mừng Chúa Nhật

Suy niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

RỰC NÓNG DÒNG MÁU THÁNH Kinh Thánh nói rõ con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã mời gọi: “Các con hãy nên thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh”. Thì ra “chất thánh” đã có sẵn trong dòng máu của con người mà nhiều khi ta quên mất. Hãy nhớ rằng: Chúng ta không chỉ là người Việt Nam máu …

Read More »