Thánh lễ hằng ngày

Thánh lễ đầu tiên trong sứ vụ Giám mục của Đức cha phó Giuse

Giáo xứ Chính toà: Ngay sau ngày được tấn phong Giám mục, Đức cha phó Giuse đã cùng quý cha Toà giám mục, quý tu...

Xem thêm
Giờ Thánh Lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến -Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30: https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​​ –Nhà...

Xem thêm